STORITVE 

 

 

 

 

 

Usmerjamo se v koristi novih proizvodov in storitev, ki so namenjeni za krepitev zdravja in izboljševanje zdravstvenih procesov.
Inventivnost poslovnih idej in projektov prenašamo v najboljše zdravstvene ustanove. 

Glavne dejavnosti podjetja:

Zastopanje Nemškega proizvajalca programske opreme CWS Classen : www.cws-classen.de
Svetovanje, usposabljanje in vzpostavljanje sistema projektnega in procesnega managementa sistema kakovosti.
Vzpostavljanje sistema vodenja kakovosti po zahtevah standarda SIST EN ISO 9001:2008.

 

 

  

 

©2010 ProQuality