POSLANSTVO

 

 

 

 

 

Naše poslanstvo je uvajanje sodobnih načel kakovosti in managementa sistema kakovosti.

VIZIJA
V zdravstvu, še posebej v bolnišnicah, uvajati najsodobnejše dobre prakse z namenom učinkovitejše izrabe zdravstvenih kapacitet s končnim ciljem izboljševanja zdravstvenih izidov za paciente.

VREDNOTE
Odgovoren, strokoven, spoštljiv odnos do vseh posameznikov.
Ohranjanje odličnega sodelovanja s poslovnimi partnerji.
Udejanjati filozofijo stalno učečega podjetja.
 

 

 

 

 

 

©2010 ProQuality