POSLANSTVO

Naše poslanstvo je uvajanje sodobnih načel kakovosti in managementa sistema kakovosti.

VIZIJA

V zdravstvu, še posebej v bolnišnicah, uvajati najsodobnejše dobre prakse z namenom učinkovitejše izrabe zdravstvenih kapacitet s končnim ciljem izboljševanja zdravstvenih izidov za paciente.

VREDNOTE

Odgovoren, strokoven, spoštljiv odnos do vseh posameznikov.
Ohranjanje odličnega sodelovanja s poslovnimi partnerji.
Udejanjati filozofijo stalno učečega podjetja

 

©2010 ProQuality

 

http://www.webcounter.com/4a3d104a0c644/counter.png